Naše zraky se upínaly na Rézu a doufali jsme že nastartuje.jpg