Někteří co-co-ti se už nemohou dočkat a gebí se.JPG