Po domluvě s Českou Delegátkou jme začali balit stany na nehostiném podloží.jpg