Po noci strávené na kamenitém povrchu čekalo rozlámané ráno.JPG