Před Chorvatskem jsme zastavily ve stínu na krátkou zastvávku.JPG